tel. +48 535 45 55 65 (24h)

Ubezpieczenia rolne

Bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym jest bardzo ważne dla wszystkich rolników, bez względu na rodzaj uprawy czy hodowli. Ubezpieczenia rolne pozwalają zawsze wyjść obronną ręką nawet z najtrudniejszych sytuacji życiowych. Możemy objąć ochroną uprawy, zwierzęta gospodarskie, sprzęt mechaniczny oraz zabudowania.

Obowiązkowe, dotowane ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich składka tego ubezpieczenia jest częściowo pokrywana przez budżet państwa. Podstawowe zasady ubezpieczenia reguluje ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z dnia 7 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005, Nr 150, poz. 1249 z późn. zmianami). Zgodnie z nią, obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia mają rolnicy, którzy otrzymali płatności bezpośrednie do gruntów rolnych. Powinni oni ubezpieczyć co najmniej 50% powierzchni upraw. Ubezpieczeniem mogą być objęte uprawy zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, ziemniaków lub buraków cukrowych oraz zwierząt takich jak bydło, świnie, owce, kozy i konie. Uwaga! 100% ubezpieczenia - 50% składki opłaca rolnik a drugie 50% Budżet Państwa.

Również obowiązkowymi ubezpieczeniami są:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego,
  • ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.