tel. +48 535 45 55 65 (24h)

Ubezpieczenia mieszkań i majątków

Wszechstronne, kompleksowe ubezpieczenie wszystkich składników majątku jest gwarancją poczucia bezpieczeństwa naszego klienta. Mieszkanie, dom, ruchomości domowe, a nawet odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym? Wszystko można korzystnie ubezpieczyć, zapewniając sobie spokój na długie lata.

Są to ubezpieczenia ruchomości domowych i elementów stałych, lokalu mieszkalnego, budynku mieszkalnego wraz z budynkami niemieszkalnymi, budowlami, szklarniami, piwnicami, roślinami oraz resztą wyposażenia posesji. Obejmuje nawet ubezpieczenie szklanych przedmiotów od stłuczenia, odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance. Ubezpieczenia te charakteryzują się wariantowością oraz elastycznością kształtowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów i rodzajów ryzyka, dzięki czemu możliwe jest dopasowanie oferty do potrzeb każdego klienta. Ubezpieczeniem mogą być objęte:

 • dom jednorodzinny,
 • lokal mieszkalny,
 • ruchomości domowe,
 • stałe elementy lokalu,
 • garaż, piwnica,
 • domek letniskowy,
 • ogrodzenie,
 • obiekty małej architektury (szklarnia, altana),
 • jak również dom jednorodzinny w trakcie budowy.

W ramach ubezpieczenie mienia możesz liczyć na ochronę w razie wystąpienia następujących zdarzeń:

 • ogień, piorun, eksplozja, upadek statku powietrznego, dym i sadza, opad, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawina, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy ? czyli wszystko to, co może przynieść nieposkromiona natura,
 • przepięcie, tj. wzrost napięcia w sieci elektrycznej, który niszczy Twoje sprzęty w jednej chwili,
 • dewastacja (z wyłączeniem budynków w stadium budowy),
 • akcja ratownicza prowadzona w związku z wypadkami ubezpieczeniowymi objętymi ochroną ubezpieczeniową,
 • kradzież z włamaniem i rabunek w miejscu ubezpieczenia,
 • rabunek poza miejscem ubezpieczenia (tylko w odniesieniu do ruchomości domowych) ? na wypadek gdyby ktoś chciał wyrwać Ci torebkę na ulicy.

Dodatkowo możemy ubezpieczyć OC w życiu prywatnym. Jest to odpowiedzialność cywilna ubezpieczonych (osoby bliskie prowadzące wspólnie gospodarstwo domowe) za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego. Jeśli zatem z Twojej winy zostanie zalany sąsiad z dołu, Twoje dziecko wybije mu szybę piłką lub porysuje samochód ? ubezpieczyciel pokryje koszty powstałych szkód.

Ubezpieczenie usługi Assistance w domu - to opcja dodatkowa, dzięki której w razie wystąpienia awaryjnych sytuacji w domu - możesz liczyć między innymi na następującą pomoc:

 • interwencja specjalisty (ślusarz, hydraulik, szklarz),
 • dozór miejsca ubezpieczenia w razie wystąpienia zdarzenia objętego ochroną,
 • zorganizowanie transportu i pobytu w hotelu, w razie wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego,
 • transport mienia,
 • awaryjne otwarcie drzwi np. gdy zgubimy klucze,
 • pomoc medyczną w razie nieszczęśliwego wypadku,
 • telefoniczna informacja o usługach,
 • informacja medyczna - całodobowa możliwość konsultacji z lekarzami dyżurującymi w Centrum Alarmowym WARTY,
 • porada specjalisty ds. zabezpieczeń przeciwkradzieżowych w razie wystąpienia włamania,
 • opieka nad ludźmi i zwierzętami w czasie hospitalizacji ubezpieczonego,
 • naprawa sprzętu RTV, AGD i PC wraz z kosztami części zamiennych.