tel. +48 535 45 55 65 (24h)

Ubezpieczenia dla firm

Pakiet ubezpieczeń, których głównym celem jest ochrona majątku firmy. Dzięki elastycznej konstrukcji zakres ubezpieczeń może objąć ochronę majątku i poszczególnych działań związanych z prowadzeniem firmy. Oferta ubezpieczenia jest dopasowana do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

 • OC pracodawcy,
 • OC za wózki widłowe,
 • OC za podwykonawców,
 • OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług,
 • OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego,
 • OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego,
 • OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych,
 • OC najemcy -szkody w nieruchomościach,
 • OC najemcy - szkody w rzeczach ruchomych,
 • OC za produkt,
 • OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia,
 • OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu,
 • OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego,
 • OC za zanieczyszczenie środowiska,
 • OC za przeniesienie chorób zakaźnych,
 • OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków,
 • OC za wypadki powstałe poza granicami RP (nowe ryzyko),
 • oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym.
Ubezpieczeniem mogą być objęte: środki trwałe, środki obrotowe, rzeczy ruchome przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi, nakłady inwestycyjne, mienie pracownicze, wartości pieniężne. Zakres ubezpieczenia (od jakich zdarzeń będzie ubezpieczona Twoja firma):
 • ogień i inne zdarzenia losowe,
 • kradzież z włamaniem i rabunek,
 • dewastacja (opcja do ognia),
 • akty terroryzmu,
 • katastrofa budowlana (opcja do ognia),
 • stłuczenie i uszkodzenie szyb i innych przedmiotów (opcja do ognia),
 • błąd użytkownika i szkody elektryczne (opcja do ognia),
 • utrata danych i oprogramowania (opcja do ognia),
 • koszty odtworzenia dokumentacji,
 • dodatkowe koszty działalności gospodarczej,
 • zepsucie towarów wskutek rozmrożenia (opcja do ognia),
 • maszyny elektryczne od szkód elektrycznych (opcja do ognia),
 • załadunku i rozładunku mienia w transporcie,
 • mienie w transporcie obejmujące: ogień i inne zdarzenia losowe, wypadek środka transportu, upadek przedmiotu na środek transportu, rabunek, kradzież z włamaniem (w miejscu strzeżonym lub garażu),
 • mienie w każdym miejscu na terenie RP ( zakres ubezpieczenia w zależności od zakresu ubezpieczenia mienia w lokalizacjach).